Salting på bar asfalt i Sognsveien i Oslo 21.10.2013, kl. 03:00.  Foto:  Tom Sæland.

Bruken av veisalt økte kraftig i Oslo sist vinter på tross av et vedtak om å redusere bruken. Miljøpartiet De Grønne som fremmet saken, er skuffet over at Bymiljøetaten ikke følger opp vedtaket.

– Dette er veldig oppsiktsvekkende. Jeg hadde forventet at daværende byråd Ola Elvestuen hadde fulgt opp vedtaket sterkere slik at vi hadde sett en effekt allerede vinteren som var, sier talskvinne for Miljøpartiet De Grønne Hanna E Marcussen.

«Vedtaket har ikke blitt fulgt opp. Det finnes allerede en del alternativer til veisalt. Blant annet bedre brøyting og bruk av sand isteden for salt.», sier talskvinne for Miljøpartiet De Grønne Hanna E Marcussen.

Ekstra informasjon