Arkivfoto:  Tom Sæland, natt til 26.11.2013.  Bildet er fra Greveveien i Maridalen i Oslo.  Området er et kulturvernområde og det drives jordbruk og hentes drikkevann til Oslos befolkning fra Maridalsvannet.  Men saltes skal det...

NRK/Østfold, 26.11.2013:

To bønder i Eidsberg har søkt om til sammen 11 000 kroner på grunn av skader på høsthveten.  Men juridisk rådgiver i Statens vegvesen Marit Gran Ilseng mener at nabolovens grense for hva man må tåle ikke er brutt.

– Det er fordi dette vintervedlikeholdet hverken er urimelig eller unødvendig.

Statens vegvesen mener bøndene får så lenger vekk fra veikanten.

Stopp veisaltingen har tidligere også skrevet om bønder som forsøker å få erstatning for tap iforbindelse med veisalting.  Ved et søk på Nationens hjemmesider finner en mange artikler.

Kommentarer

27.11.2013:  Mange følger saken på Facebook, og Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå har kommentert denne saken på følgende måte:

Her bør de prøve å få Bondelaget og Småbrukerlaget med på en rettsak fordi dette er en prinsippsak.

Det er klare regler for hvor langt fra veien et gjerde skal stå, og innenfor dette gjerdet befinner bondens jordbruksland seg. Selvsagt sår han lengre inn på jordet også.

Det er ikke bare å flytte såingen lengre innover slik vegvesenet antyder. Bonden taper produktivt land. Her må Mattilsynet inn og vurdere hvor tett inntil veien man kan dyrke mat, og så må vegvesenet erstatte tapt land.

Det ser jo ut som et belte på 100 m langs en saltet vei må legges brakk på begge sider.

Ekstra informasjon