Statens vegvesen farer med tidenes største propaganda når det gjelder salting av veger. Det såkalte vakuumsaltet som de bruker er nok mye verre enn vanlig salt.

 For det første er renheten større og det er mye mer konsentrert, derfor forurenser det mye mer per enhet som blir strødd ut enn ved normalt vegsalt. Det kan sammenlignes med en flaske sprit med for eksempel en økning fra 30 % til 60 %.

En trenger jo ikke være rakettforsker for å forstå galskapen av veisaltingen. I tillegg til miljøskadelig forurensing i form av avrenning fra saltet kommer den store skaden på den norske bilparken som stadig ruster sønder og sammen, og derfor må fornyes.

Dette er for å si det på godt norsk en miljøkatastrofe av dimensjoner da det fører til økt forbruk. Vi får stadig mer av bruk og kast-metoder i en tid der vi burde tenke mer gjenbruk, dette er i seg selv moralsk forkastelig av nasjonen Norge.

I tillegg til den økte miljøforurensingen fra høykonsentrert salt så støtter Statens vegvesen opp om økonomisk kriminalitet når de kjøper inn dette vakuumsaltet fra Mesta as. Den markedsdominerende aktøren Mesta as har sikret seg eksklusiv enerett på bruk og distribusjon av vakuumsaltet i Norge. Denne eksklusiviteten virker konkurransebegrensende da den hindrer Mestas konkurrenter tilgang til vakuumsaltet. Mesta as har benyttet sin dominerende posisjon i markedet for å få en eksklusiv enerett til saltet, og derved trolig brutt Konkurranselovens paragraf 10 og 11.

Fra tidligere er det kjent at Mesta AS i sine saltinnkjøp har støttet opp om bandittnasjoner som Ghadaffiregimet i Libya og okkupasjonsmakten Marokko da de kjøpte inn salt fra disse stedene. Det bør stilles spørsmålstegn ved om Mesta AS sitt medlemskap i "Iniativ for Etisk handel" egentlig bare er til pynt.

Både Statens vegvesen og Mesta AS er beryktet for kun å fokusere på lavest mulig pris når de gjør sine anskaffelser. Norges Miljøvernforbund avdeling Salten mener det er umoralsk å kun fokusere på lavest mulig innkjøpspris fremfor etikk og miljø. Som eiere av vegnettet, og som offentlige innkjøpere, burde Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune ikke støtte opp om Mesta AS sine umoralske innkjøpsavtaler på salt.

Statens vegvesen betaler Mesta AS mer penger jo mer salt de strør. For Mesta AS er det om å gjøre å tjene mest mulig, atter en gang kan en se at det er mer fokus på penger og profitt fremfor miljø og skader dette fører med seg. Det er trist og beklagelig at Statens vegvesen stimulerer til økt forbruk av veisaltingen.

Børge Torbergsen
Miljøvernforbundet Salten

Ekstra informasjon