Øveraasen AS på Gjøvik har utviklet maskiner for å rydde snø på flyplasser uten bruk av kjemikalier.  Dette vil de også overføre til norske vinterveier.  Det kan føre til reduksjon av veisalting, mener de.  Illustrasjonsbilde:  Øveraasen AS.

Teknisk Ukeblad, 20.11.2013:

Flyplassteknologi kan redusere veisaltingen med 80 prosent

Som en videreføring av Statens vegvesens arbeid med å redusere saltbruket på norske vinterveier, har Øveraasen Snow Removal Systems kommet opp med konseptet «sort uten salt».

Også i Norges Automobilforbunds medlemsblad Motor, for desember 2013, står det å lese:

"På rullebaner er bruk av salt bannlyst fordi salt kan skade deler som er viktig for sikkerheten."

Dette hensynet til sikkerhet gjelder tydeligvis ikke for norske vinterveier da veisalt fører til opprusting av bl.a. bærende konstruksjoner og vitale bremsedeler på kjøretøy!


Artikkelen fortsetter under bemerkningen.


En rettelse - Glenn Kullberg er feilsittert i Motors artikkel:
Det står ”Han viser blant annet til Sverige der en vurderer piggdekkpåbud for personbiler”.
Det var ikke det Kullberg skrev. Han skrev til journalisten i Motor at Sverige har vinterdekkpåbud for personbiler og har hatt det siden 1999.
Motor er gjort oppmerksomme på dette og Kullberg har bedt de rette på det.Øveraasen AS på Gjøvik har utviklet maskiner for å rydde snø på flyplasser uten bruk av kjemikalier.  Dette vil de også overføre til norske vinterveier.  Det kan føre til reduksjon av veisalting, mener de.

Øveraasen AS:  «Sort uten salt»

Motor nevner også SaltSMART-rapporten i sin artikkel.  Statens vegvesen kommenterer at de ikke har funnet noen annen metode som er like effektivt som veisalt.  Stopp veisaltingen mener på sin side at tiden som er brukt på SaltSMART-rapporten kun er blitt brukt til å trenere. 

- NAF roser SaltSMART og sier det har kommet mye ut av prosjektet. Kunne vært morsomt å høre hva de mener har kommet ut av den rapporten, kommenterer Lars Erik Bønå i Stopp veisaltingen.  Min vurdering er NULL, fortsetter han.

NAF frykter det vil bli flere ulykker uten salt.  - Hadde vært en fordel om de satte seg inn i det tekniske, mener Bønå.

Vi i Stopp veisaltingen sier heller Smart uten Salt!

Ekstra informasjon