ULOVLEG: Kjell-Gunnar Haugen frå Hol og aksjonsgruppa Stopp veisaltinga har i ei   årrekkje kjempa mot saltbruken vinterstid og har kjent til skadeverknadene. No vonar dei at Miljødirektoratet sine funn kan føra til mindre salting framover.    Foto:  Hallingdølen.

– Dette har me sagt lenge.  - No vonar me at Statens vegvesen sluttar å pøse på med salt som er skadeleg for både plantar, dyr og folk.

Stopp veisaltingens Kjell-Gunnar Haugen forteller dette til avisa Hallingdølen, 23.01.2014.  Han nevner også at jerncyanid er tilsatt veisaltet og at mange rapporter motsier bruk av veisalt.

Styremedlem i Stopp veisaltingen, Kjell Gunnar Haugen, forteller til Hallingdølen bl.a. at det benyttes jerncyanid i veisalt som antiklumpemiddel.  Det vil si at jenrcyanid tilsettes for at saltet ikke skal klumpe seg ved lagring og bruk.  Når jerncyanid blander seg med vann blir det til blåsyre.  Stopp veisaltingen har laget en tabell som viser innhold av jerncyanid og klorider i veisalt.  Følg lenken under:

- Det kan umogeleg vera lovleg å ureina vatn og natur med vitande og vilje slik dei gjer, seier Kjell-Gunnar Haugen frå Hol.  Det er Stopp veisalitngen enig i.

Til Hallingdølen remser Kjell-Gunnar Haugen opp en rekke rapporter som slår ihjel agrumentene til Statens vegvesen.  Han nevner rapporter fra NTNU i Trondheim, Norsk institutt for vannforsking (NIVA) og Transportøkonomisk institutt (TØI) som også er kritiske til saltbruken.  Du vil finne lenker til disse rapportene i menyen "Relaterte artikler" i til høyre på denne siden.

– Me har rapportar som slår alle argumenta til Statens vegvesen i hel, me har folket med oss, men me manglar økonomiske
musklar til å ta opp kampen mot vegsaltinga, sier han.

Stopp veisaltingen oppfordrer leserne til å melde seg inn i vår organsisajonen og støtte oss økonomisk med et medlemsskap:

Ekstra informasjon