Thomas Cook Airlines tar av fra Oslo Lufthavn (desember 2013).  Foto:  Oslo Lufthavn AS.

Av Hugo Munthe-Kaas, Gardermoen

Miljødirektoratet vil lovlig-gjøre vei-salting står det i en artikkel! Vegdirektøren hevder det er viktig at farten på veiene holdes oppe om vinteren - derfor må det saltes!

Oslo Lufthavn Gardermoen
Med lang erfaring fra luftfart, og tatt i betraktning de restriksjoner Miljødirektoratet har pålagt lufthavnene når det gjelder bruk av kjemikalier for bedring av friksjonen på vinterføre, så må det være lov å stille spørmål ved om dette departementet ivaretar folk flests interesser i spørsmål om salting på veinettet vårt. Selv har jeg kjennskap til Oslo Lufthavn Gardermoen og vinterdriften på denne.

Ingen eller lite bruk av kjemikalier
Rammebetingelsene fra Miljødirektoratet for lufthavnen tillater nærmest ingen eller lite bruk av kjemikalier for å bedre friksjonen på rullebaner og taxe-veier. Hvert år må lufthavnen forhandle om volum kvoter for bruk av disse kjemikaliene, og hold deg fast, hvis kvotene overskrides, så vanker det visstnok store bøter!

Grunnet restriksjonene så har man på lufthavnen etablert et regime hvor det i svært liten grad brukes kjemiske stoffer for å fremme friksjon på ferdselsårene, og til informasjon så er det snakk om ferdsel i hastigheter opp til 300 km/t.

Nord-Europas største grunnvannsreservoar
Argumentasjonen for denne strenge praksis er selvsagt forurensning! Videre ligger Oslo Lufthavn på Nord-Europas største grunnvannsreservoar, hvilket også tillegges stor vekt fra miljødirektoratet.

Grunnet restriksjonene så har man på lufthavnen etablert et regime hvor det i svært liten grad brukes kjemiske stoffer for å fremme friksjon på ferdselsårene, og til informasjon så er det snakk om ferdsel i hastigheter opp til 300 km/t.  Oslo Lufthavn er faktisk blitt meget anerkjent i utlandet for sin effektive og miljøbevisste vinterdrift!

Brist i Miljødirektoratets logikk
Når en så betrakter hva som skjer på ferdselsårene utenfor flyplassgjerdet, så brister Miljødirektoratets logikk for folk flest. Veinettet her ligger også på Nord Europas største grunnvannsreservoar, men ingen restriksjoner på bruk av kjemikalier(les veg-salt) gjelder! Forstå det den som kan. Vi snakker her om et meget stort antall veg-kilometer, og hastighetene ligger sjelden over 70 km/t.

Likevel registrerer vi at det på vegnettet utenfor lufthavnen ser ut som det har regnet hver eneste dag gjennom vinterhalvåret alt fra 10 varmegrader til minus 22 kuldegrader! Det spiller ingen rolle om det er sol og tørt vær!

Ser vi inn på lufthavnen, så registrerer vi at det stort sett ser tørt ut på alt dekke! I denne sammenlikningen ligger det et stort paradoks for folk flest, og det kan ikke fremstå som annet enn en stor logisk brist for de fleste. Det må være lov å spørre om hvor fagetaten Miljødirektoratet vil med saltingen av våre veier, grunnvann og vassdrag?

Likevel registrerer vi at det på vegnettet utenfor lufthavnen ser ut som det har regnet hver eneste dag gjennom vinterhalvåret alt fra 10 varmegrader til minus 22 kuldegrader!

Fraværende miljøorganisasjoner
Det må være lov å spørre vegsjefen om hvorfor det er så viktig at farten på vegene må holdes oppe på vinterføre? Det må være lov å spørre om hvor miljøorganisasjonene er i spørsmål om salting på veinettet? Det må være lov å spørre om ikke kostnadene ved salting er større en fordelene? Det sies at etterslepet på veg-vedlikehold i Norge nå nærmer seg 2500 milliarder, halve "oljefondet".  Mye av kostnadene skyldes saltskader!

Salt smart?
Alle forstår at salting i lengden ikke er bærekraftig. Likevel forskes det nå intenst for å forsvare fortsatt salting! Man sier at man vil forsøke å salte smartere (noe man har sagt i et tiår)! I dette ligger innrømmelsen om at opphør av salting ikke er et tema! Noen tjener store penger på salting. Er det disse som styrer utviklingen, eller mangelen på denne?

Ekstra informasjon