Odin og Balder.  Illustrasjon:  Øveraasen AS.

Denne kan få slutt på saltingen, skriver ABC Nyheter, 28.02.2014. I en kommentar til Stopp veisaltingens nettside sier Lars Erik Bønå at dette ikke vil greie å holde veien bar når det snør tett.

Lars Erik Bønå (Stopp veisaltingen) skriver til Stopp veisalitngens nettside at slaps pakker seg ikke, og at disse slapseelementene allerede ble utviklet på 1970-tallet.  - Det er bare kosten som er ny, men den vil ikke greie å holde veien bar når det snør tett, fortsetter han. 

- Brøyterodene er på ca 10 mil, så det tar tid å komme tilbake 2. gang. På en flyplass stopper man trafikken mens man rydder snø. Det kan man ikke gjøre på veien. Før brøytebilen kommer tilbake, har bilene kjørt ned snøen slik at kosten ikke tar den.


Oppland Arbeiderblad (oa.no) skriver på sin hjemmeside (14.02.2014) om Vinterdagene på Hunderfossen, hvor Øveraasen AS viste fram sin nye satsning på vinterveier; Odin og Balder.  Stopp veisaltingen hadde heller sett for seg at denne løsningen kunne brukes uten bruk av salt, slik Øveraasen AS selv sier det:  "Sort uten salt"!


Bladet Anlegg & Transport skriver på sin hjemmeside (05.02.2014) om Øveraasen AS' satsning på vinterveivedlikehold med kraftig redusert bruk av salt. 

Dette konseptet er også nevnt i vår artikkel Rydder flyplasser for snø uten bruk av kjemikalier.

Ekstra informasjon