Børge Torbergsen.  Foto Dag Pettersen.

I en epost med kopi til bl.a. Stopp veisaltingen skriver Norges Miljøvernforbund avdeling Nordland (NMF-N) v/ fylkesleder Børge Torbergsen at direktøren for saltinnkjøp i det statseide Mesta AS feirer grunnlovsjubileet ved å boykotte miljøbestemmelsene i Grunnlovens § 110b.

NMF-N har derfor klaget inn Mesta AS til Miljøklagenemda fordi at Mesta AS nekter å utlevere miljøinformasjon om saltforurensing.

I sitt brev, datert 16.02.2014, skriver Børge Torbergsen at Mesta ikke har svart på et brev med spørsmål om å oppgi disse opplysningene.  Dette brevet skal være datert 27.11.2013. 

Til tross for bestemmelsene som er fastsatt både i Grunnloven § 110b og i Miljøinformasjonsloven, så virker det til at det statseide firmaet Mesta AS nekter å utlevere lovpålagt miljøinformasjon til Norges Miljøvernforbund avdeling Nordland, skriver NMF-N videre.

Ekstra informasjon