Reidar Berg er teknisk sjef i Salangen og vil fjerne salt fra veiene. Han mener salting ofte både er trafikkfarlig, og at det er en stor kilde til forurensning som vil påvirke Salangsvassdraget. Foto: Knut Solnes.

Teknisk sjef i Salangen vil fjerne salt fra veiene.  Skrev notat til Statens vegvesen om problemer rundt salting.

Reidar Berg er teknisk sjef i Salangen kommune.  Han mener at manglende kontroll på bruk av veisaltet er et stort problem, men ønsker mest av alt å få fjernet veisalt fra veiene.

I et notat, datert 03.03.2014, går teknisk sjef hardt ut mot ukontrollert bruk av salt i strøsand:

Brøytebilsjøfører bekrefter at innblandingsprosent ihht. de krav som gjelder normalt skal ligge på rundt 3%, men i enkelte tilfeller kan være opp mot 25%. Dette skyldes blant annet dårlig/manglende kontroll ved innblanding av salt i strøsand. Dette resulterer ofte i at veibane blir dekket med ett lag med slaps/sørpe når man er ute og strør. Dette igjen kan skape farlige kjøreforhold da fuktig løs snø oppå is skaper dårlig friksjon.

Artikkelen fortsetter under bildene

Strøing med strøsand med høyt saltinnhold, noe som forårsaker slaps/sørpe på vei.  Foto:  Reidar Berg.
Strøing med strøsand med høyt saltinnhold, noe som forårsaker slaps/sørpe på vei.  Foto:  Reidar Berg.

Asfalt dekket av glatt og hard kunstis forårsaket av salt i strøsand.  Foto:  Reidar Berg.
Asfalt dekket av glatt og hard kunstis forårsaket av salt i strøsand.  Foto:  Reidar Berg.

Sjøis fordamper ikke som vanlig is, asfalt er glatt i lang tid etter strøing.  Foto:  Reidar Berg.
Sjøis fordamper ikke som vanlig is, asfalt er glatt i lang tid etter strøing.  Foto:  Reidar Berg.

Reidar Berg avslutter notatet med følgende avsnitt:

Videre kan det nevnes at Salangen kommune har besluttet at det skal benyttes strøsand uten salt på de kommunale veiene, noe vi er godt fornøyd med. Dette gir god friksjon, forutsigbare kjøreforhold, reduserte kostnader og er bra for miljøet.

Berg er nemlig engstelig for Salangenvassdraget i bygda.

Ekstra informasjon