Kalender for Årsmøte 2014

Stopp veisaltingens Årsmøte for 2014 er nå avsluttet.  I god tid før fristen er nå et referat lagt ut i tabellen nederst i denne artikkelen.

Tekst som er grået ut er ikke lenger er rellevant.

I tabellen nedenfor i artikkelen kan du følge med på Årsmøtet og delta via arbeidsdokumentene i høyre kolonne.

Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2014 foregår via disse sider på internett! Følg fristene til venstre i tabellen under og bruk lenkene til arbeidsdokumenter til høyre.

Skjema for avstemming og lignende er utarbeidetog lagt ut sammen med arbeidsdokumentene i tabellen under.  Husk at det er 3 -tre- stemmesedler.

For å kunne stemme og være valgbar må du være betalende medlem, fått tilsendt medlemsnummer, og betalt medlemskontingenten for inneværende år! Kun medlemmer med medlemsskapstype 'Medlemsskap' kan stemme ved Årsmøtet.

Årsmøteperioden 2014 er 01.10.2014-30.09.2015.  Årsberetningen 2014 er for perioden 01.10.2013-30.09.2014.

 

Årsmøteaktivitet
Pågår nå Frist Aktivitet/Forklaring Lenke til arbeidsdokumenter
  22.08.2014 Innkalling til Årsmøte 2014 via hjemmesiden  
  15.09.2014 Frist for innsending av forslag til Årsmøtet 2014  

17.09.2014 Siste frist for innbetaling av medlemskontingent for 2014  

18.‐25.09.2014 Styret behandler innkomne forslag til Årsmøtet 2014  

 
26.09.2014

2. gangs innkalling og saksdokumenter legges ut på hjemmesiden

 

DAGSORDEN:

 1. Årsberetning 2014-2015

 2. Regnskap 2014-2015

  Regnskapet er inkludert i årsberetningen

 3. Oppfølging av tidligere vedtak

 4. Forslag til endring av vedtekter

 5. Innkomne forslag

 6. Budsjett og kontingent

 7. Valg av hovedstyre

 8. Valg av ny valgkomité for 2015

  Styret foreslår for årsmøtet følgende:
  Det nye Styret får fullmakt til å utpeke ny valgkomité.

 9. Protokoll

  10.10.2014 Siste frist for innsending av besvarelser og stemmesedler  
  13.‐23.10.2014 Styret behandler besvarelser og stemmesedler  
30.10.2014 Møtereferat legges ut på hjemmesiden

Ekstra informasjon