Går det mot et saltfritt Kiruna?  Den svenske kommunen Kiruna har nå fått et innbyggerinitiativ kommunen må behandle.

Det er motstandsgruppa på Facebook - "Vi som inte vill ha salt på väg E10 i malmfälten!" - som har sendt inn forslaget.

Til avisa Nordbotten Kuriren (23.02.2015) sier saltmotstanderen Henrik Päiviö at han håper kommunen vedtar forslaget og innfører saltforbud på veiene.

Ekstra informasjon