Av Knut Eide, Geilo, 30.04.2015

Knut Eide kritiserer her, i et leserinnlegg i Hallingdølen den 30.04.2015, Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).  Kommisjonen utelukker å nevne veisalt helt i rapporter hvor ulykkene er så alvorlige at dødsfall inntreffer. 

Han skiver blandt annet:  SHT foreslår meir salting. Kanskje vore me meir tent med å innsjå at vinter ikkje kan omskapast til sommar. Dersom me driftar vegane som vintervegar, kan me unngå desse ulukkene med katastrofalt utfall. Miljø og bilar ville og vore tent med det.

Ekstra informasjon