Illustrasjonsbilde

Da er Årsmøtet over for denne gang.  Årsmøteprotokoll ligger nå nederst i tabellen.  Noen endringer i Styret.

Ifølge våre vedtakter foregår Stopp veisaltingens Årsmøter via internett.  Følg med i tabellen under for informasjon om innsending av forslag, forslag til Styret og mye mer.

Årsmøteaktivitet:

Pågår nå Frist Aktivitet/Forklaring Lenke til arbeidsdokumenter
  22.08.2015 Innkalling til Årsmøte 2015 via hjemmesiden
  15.09.2015 Frist for innsendelse av forslag til Årsmøtet 2015  
  17.09.2015 Siste frist for innbetaling av medlemskontingent for 2015
  19.-25.09.2015
Styret behandler innkomne forslag til Årsmøtet 2015  
  26.09.2015

30.09.2015

2. innkalling til Årsmøte og saksdokumenter ut på hjemmesiden

DAGSORDEN:

1. Årsberetning 2014-2015

2. Regnskap 2014-2015
3. Oppfølging av tidligere vedtak
4. Forslag til endring av vedtekter
5. Innkomne forslag

Det er ikke innkommet forslag til Årsmøtet innen fristen.

6. Budsjett og kontingent
7. Valg av hovedstyre
8. Valg av ny valgkomité for 2016

Styret foreslår for årsmøtet følgende:
Det nye Styret får fullmakt til å utpeke ny valgkomité.

9. Protokoll

Alle Dagsordnens punkter er godkjent av Styret.

  • Forslag til Styre 2016 - med stemmeseddel
  • Det er ikke framkommet forslag til Årsmøtet.
    Forslag til Årsmøtet 2015 - med stemmeseddel
  • Regnskap 2015 med stemmeseddel
  • Årsberetning 2014-2015 (2015)
  • Stemmeseddel for Årsberetning
 

10.10.2015

14.10.2015

Siste frist for innsending av besvarelser og stemmesedler  
  14.-22.10.2015 Styret behandler besvarelser og stemmesedler til Årsmøtet 2015  
> 30.10.2015 Møtereferat legges ut på hjemmesiden

Ekstra informasjon