Illustrasjonsbilde:  Salting på Røa.  Foto:  Svein Olsen

Saltforbruket på vegene økte med hele 27 prosent sist vinter, og passerte rekordvolumet fra 2011. Men også bruken av sand vokser kraftig.

Dette skriver Våre Veger på sin nettside den 23. september 2015.  Videre skriver de: 

"Mens det vinteren 2014 ble brukt 188.347 tonn salt i en eller annen form på riks- og fylkesvegnettet, ble det tilsvarende volumet sist vinter 238.992 tonn, altså en økning på 27 prosent."

Stopp veisaltingen har ingen tro på at Statens vegvesen kommer noen gang til å redusere eller utfase salt.  Til det er salt for billig, og endring til miljøvennlig brøyting, høvling og strøing for dyrt etter deres mening.  Dyrt for vegvesenet. 

Men det er ennå dyrere for natur og miljø som er i ferd med å dø.  Kanskje bør det innføres en relativt høy miljøavgift på salt til bruk på vei?

Ekstra informasjon