Illustrasjonsbilde.  Hvor smart er det egentlig å salte?  Foto:  Håvard Risberg.

TV2 skriver den 17.10.2015 på sine nettsider at det skal saltes mer denne vinteren.  Veier som ikke er blitt saltet før skal saltes nå.

Årsaken skal være at kravene til friksjon er blitt strengere.  Men det er jo Vegdirektoratet/Statens vegvesen (VD/SVV) selv som setter disse kravene - politikerne bare vedtar det VD/SVV bestemmer. Dermed skulle det være mulig å bestemme seg for å ikke salte.

Her skylder man på nye friksjonskrav som grunn til øket saltbruk, friksjonskrav som man selv har utarbeidet.

Reidar Berg, Salangen

Les kommentarer her

Her mangler politikerne ryggrad til å ta et tak for miljø kontra VD/SVVs utslitte utrykk:  "Det saltes for sikkerhet og framkommelighet".  Stopp veisaltingen har påpekt gjentatte ganger at salting ikke er på grunn av hverken sikkerhet eller framkommelighet.  Det saltes fordi dette er økonomisk billigst for forvaltende veimyndigheter der og da.  Senvirkninger av salting blir ikke tatt med, som nok beløper seg til det mangedoblede av hva man har "spart" i utgifter til mer miljøvennlig vinterdrift.

Videre siterer vi TV2:

Store mengder salt er verken bra for miljøet eller for bilene. Men foreløpig har man ikke funnet noe godt alternativ.

– Gjennom Salt Smart-prosjektet ble alle mulige kjemikalier testet, men det fantes ikke noen alternativer, verken av hensyn til miljø, egenskaper eller økonomi, sier sjefingeniør Torgeir Leland i Vegdirektoratet.

Det finnes ikke alternativer, sier VD/SVV hele tiden, som en grammafonplate med hakk.  Hadde det blitt brukt like mange millioner av kroner til forskning på miljøvennlige alternativer som det det er blitt brukt til å få saltet til å ligge på veibanen, hadde vi hatt mer miljøvennligere alternativer nå.  Men det skorter dessverre på vilje og økonomi.  Det er visst billigst med salting, som vi akter å kalle for "latmannsbrøyting".

Dessuten:  Hvem sier at vinterdrift må foregå med kjemisk bekjempelse?  Det finnes alternativer i dag, men da må det holdningsendringer til; lavere fart vinterstid og større krav til mekanisk fjerning av snø og is.  Stopp veisaltingen har egen side med alternativer til veisalt - se i menyen til høyre - "Relaterte artikler".

 

Kommentarer

Reidar Berg, Salangen, 19.10.2015:

Gode greier. Her skylder man på nye friksjonskrav som grunn til øket saltbruk, friksjonskrav som man selv har utarbeidet. Dersom man ønsker ett lavere saltforbruk (som SVV flere ganger har utrykt pga. miljøproblemer) så burde de isteden ha redusert friksjonskravene der dette er mulig. Dette hadde virkelig vært "saltsmart".

Ellers er det interessant å konstatere at saltforbruket setter nye rekorder med FRP i regjering. De er vel det partiet som har vært tydeligst på at de ønsker ett lavere forbruk av veisalt. De får virkelig jobben gjort…

Ekstra informasjon