Post.doc. Alex Klein Paste viser kursdeltakerne hvilken effekt forskjellige saltløsninger har på is, i islaboratoriet ved NTNU. Foto: Statens vegvesen.

Statens vegvesen (SVV) skriver på sine hjemmesider om en ny fagbok i drift og vedlikehold.  Stopp veisaltingen er av en noe annen oppfatning av hva Statens vegvesen egentlig har lært og lærer bort. 

SVV skriver følgende:  Drift og vedlikehold har alltid vært et erfaringsbasert fag og det man ikke lærte selv måtte læres av andre. Det ville Statens vegvesen gjøre noe med.

 

Her kommenterer leder av Stopp veisaltingen, Lars Erik Bønå, artikkelen:

Dette er for dårlig!  Etter så mange års forskning har man ikke fått med seg at salting bryter ned veidekket!  Avsnittet om friksjon holder heller ikke mål.  De har ikke fått med seg begrepet hysterese1, de har ikke skjønt at dekkflatens mikroruhet også virker inn og de har framfor alt ikke forstått begrepet tribologi2. Enten er forfatterne for dårlig skodd faglig, eller så fortier man bevisst det som går imot Statens vegvesens interesser.

  1 Forklaring på hysterese finner du her.   (Sandstad, Jakob (14. februar 2009).  Lenke til Store norske leksikon.

  2 Forklaring på tribologi kan du lese om i vår artikkel her:  Doktoravhandlinger uten tribologifag

 

Nestleder i Stopp veisaltingen, Glenn Kullberg, kommenterer artikkelen på følgende måte:

Ja, snakker om Keiserens Nye Klær!

I stedet for å fortsette å forske på veisalting, som ødelegger både natur og miljø, veier, kjøretøy og i tillegg ikke har den effekten på ulykker som SVV har påstått i så mange år, kunne SVV i stedet forske på vinterdrift uten salt, gjerne med alternative friksjonsøkende midler.

De fortsetter i det samme gamle saltsporet, til tross for at deres gamle saltpropaganda er dokumentert som uriktig. Når SVVs gamle propaganda om veisaltets fortreffelighet ble fullstendig torpedert, var dette i en rapport de selv hadde bestilt. Dermed valgte de å tie den i hjel. De nekter å opplyse politikere om den nye rapporten, og fortsetter i stedet med de gamle påstandene som altså er dokumentert som feil.

SVV bestilte altså en rapport fra TØI, som skulle være en slags "Oppdatert kunnskapsbase" om hvordan veisalting påvirker trafikksikkerheten. SVV håper selvsagt at rapporten skal underbygge og bekrefte SVVs utdaterte saltpropaganda de siste 20 år, i stedet ble resultatet det stikk motsatte.

TØI påviste flere metodefeil i SVVs "forskning" og torpederte mesteparten av saltpropagandaen. TØI rapporten avslørte følgende:
- Veisalting redder IKKE liv
- Veisalting har INGEN positiv effekt på de alvorligste ulykkene
- Veisalting øker gjennomsnittshastighetene på vinterveiene, med det resultatet at de alvorlige ulykkene ØKER
- Veisalting kan redusere de mindre alvorlige ulykkene med KUN 5-10%, og ikke 20-40% som SVVs propaganda hevder.
- Veisalting kan øke de alvorlige ulykkene ved salting i kulde
- Veisalting kan øke de alvorlige ulykkene i nordlige områder
- Veisalting kan øke de alvorlige ulykkene i innlandsområder (med mer stabilt vinterklima)
- Veisalting kan øke de alvorlige ulykkene ved salting i forbindelse med snøfall, spesielt kraftige snøfall.

Punktene om ulykkesøkning ved salting i kuldeperioder og ved snøfall bekreftes også i SVVs egen "Salt Smart" rapport.

LIKEVEL fortsetter veisaltingen og blir mer og mer omfattende for hvert år, i stedet for å bli KRAFTIG redusert.

Sverige har hele 50 kommuner med politiske vedtak om saltfri vinterdrift. På toppen av dette har Sverige som helhet HALVERT sitt veisaltforbruk siden midten av nittitallet, som følge av politisk vedtak i den svenske Riksdagen. På samme tid har Norge tredoblet sitt forbruk.

SVV og VD forklarer Norges kraftige økning i veisaltforbruk med økt trafikkmengde samt økte krav til fremkommelighet og de skryter av at vintertrafikken går fortere jo mer de salter.

Har ikke Sverige hatt den samme trafikkøkningen siden midten av nittitallet?

Det er på tide at folkevalgte våkner og ser alle løgnene og bløffene som blir servert kontinuerlig.

Det ENESTE som kan gjøre noe med Norges ekstreme veisaltforbruk er våre folkevalgte i kommuner, fylkesting og på Stortinget.

Ekstra informasjon