Stopp veisaltingen deltok på dialogmøte i Statens vegvesens regi.  Møtet ble avholdt i Steinkjer den 18.11.2015, og flere virksomheter deltok.

Les i denne artikkelen:  Glenn Kullbergs referat fra møtetLars Erik Bønås oppfølgingsnotat.

Programmet for møtet:

1130-1140 Velkommen v/Magne Steiner Malmo
1140-1210 Saltets virkemåte og hensikt v/Kai Rune Lysbakken
1210-1240 Dagens praksis og erfaringer med ny standard v/Hågen Ven

1240-1300 Pause m/kaffe

1300-1400 Korte innlegg:
• Utekontroll tungtrafikk v/Torodd Østerås
• Trygg Trafikk v/Frode Skjervø
• Norges lastebileierforbund v/Roar Melum
• Ambulansetjenesten v/Thomas Rørvik.
• Stopp Veisaltingen v/Lars Bønå og Glenn Kullberg
• Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Dag Ystad
• Fylkesmannens miljøvernavdeling v/NN

1400-1500 Diskusjon

 

Glenn Kullberg fra Stopp veisalitngen har skrevet et referat fra møtet:

Det var tydelig ubehagelig for den ene politikeren som var til stede og ellers de som var fra fylkestinget, at jeg la frem krav om at de nå måtte ta styring og ansvar for saltforbruket, slik som Sverige gjorde i 1996. De turte ikke si annet enn at de trodde på dialog og tillitt til SVV. Jeg fikk også svart at «- Jo da, dette har jo virket bra i forhold til saltforbruket de siste 20 årene».

 

Lars Erik Bønå fra Stopp veisaltingen har skrevet et notat om oppfølging av dialogmøtet.  Notatet er sendt alle deltakerne på dialogmøtet.  Her er et utdrag:

Stopp veisaltingen vil berømme Vegkontoret i Nord-Trøndelag for å arrangere dialogmøter av denne typen. Vi anser dette som en bedre måte å utveksle erfaringer, kunnskaper og meninger på enn den modellen Vegdirektoratet har valgt å kjøre i mange år.

Rapporter fra SINTEF påviste først 20 % og 10 år senere hele 40 % reduksjon av ulykkesantallet som følge av salting. Den siste beregningen dokumenterte imidlertid feil i beregningsformlene fordi en ulykkesreduksjon på 40 % burde merkes, spesielt siden saltforbruket i samme periode var mer enn fordoblet.

Utrykningsmannskaper har mange traumatiske opplevelser etter trafikkulykker. Med salting øker hastigheten og dermed ulykkenes alvorlighetsgrad. Slikt registrerer mannskapene, noe som forklarer hvorfor de samlet 40000 underskrifter mot salting i Dalarna.

Stopp veisaltingen ser fram til neste dialogmøte.

Ekstra informasjon