Selv ikke Syklistenes Landsforening, som er organisasjonen for hverdagsykling, liker veisalt: 

Virkningen er katastrofal. Kuldeteknikere kan forklare prosessen: Snø blandet med salt smelter nemlig ikke, den blir i stedet kaldere og grovere og utvikler seg til mådd, med et lag av seigt og glatt sjøis under.

Dette er tungt å gå i, håpløst å trille barnevogn i, og livsfarlig å sykle i. Disse forholdene er lett gjenkjennelige i Norge om vinteren.

I ingressen over har vi sakset fra et debattinnlegg i Dagbladet (papirutgaven) 11. juni 2011, som Richard Torbjørn Sanders, Syklistenes Landsforening, Trondheim skrev.

Vår oppfordring går derfor til Stortinget: Be regjeringen om å utrede alternativer til bruk av salt og å finne løsninger som ikke går på bekostning av syklende, gående og trillende. Vi håper at alle partier kan gå sammen om å stoppe saltingen i byene og tettstedene våre.
Richard Torbjørn Sanders, Syklistenes Landsforening, Trondheim

Dette er helt på linje med hva Stopp veisaltingen mener, og som ble sagt på Vinterdagene i 2014.  Stopp veisaltingen var deltakende med blandt andre Lars Erik Bønå.  I hans rapport fra konferansen skrev han bl.a. følgende:

Neste innlegg var ved journalist Morten Karlsen fra NRK Trøndelag. Han har drevet vintersykling i 20 år og er mye brukt av sportsbransjen til testing av sykler og utstyr, særlig for vinterbruk. Et meget godt innlegg der han beskrev møte med brøytebil i 10-15 cm nysnø hvor plogen var løftet og saltkverna i gang, hvordan han har slitt seg fram gjennom slaps og «mel» og at prisen er nedrusting av sykkelen og behov for utskifting hvert 2. år.

Han slo fast at det ikke er noe behov for bar asfalt, men fast underlag, og at is ikke er noe problem fordi vintersyklister bruker piggdekk. Hans erfaringer stod i sterk kontrast til brosjyren «Alle har rett til å komme trygt fram» som Vegdirektoratet har utarbeidet, der det heter at sykkelveiene skal saltes.

Ekstra informasjon