Vi har fra sikre kilder fått opplyst at den dagen med størst forbruk ble det brukt 35000 kg ut fra lageret i Åsen.  De bruker det på en strekning på ca 5 mil så det skulle vel bli 700 kg /pr km vei

Vedkommende fortalte at de hadde problemer med å få saltet til å virke pga kulden så de fikk beskjed om å pøse på….

Ekstra informasjon