Landbruks- og matdepartementet, 01.02.2010:

Bioforsk og Statens vegvesen arbeider med risikokart for å begrense salting på utsatte vegstrekninger.

Norske veger kan neste år bli inndelt i ulike miljøsoner for å redusere bruken av salt. Forbruket av vegsalt er doblet på 10 år, og avrenning kan føre til miljøskader på sårbare områder. Bioforsk og Statens vegvesen arbeider derfor med et risikokart for å begrense saltingen på utsatte strekninger.

Kommentarer

Dette ble presentert av Vegdirektoratet i fjor (2009) som ledd i Salt Smart prosjektet.

Lars Erik Bønå

Ekstra informasjon