20.04.2013:  Brev til Statens vegvesen:  Viser til møte og orientering, vedlegg 1, i Buskerud fylkesting 4/9- 2012, og vedtak pkt. 3 i sak 30/12, Hovedutvalg for samferdsel, Buskerud fylkesting; ”Hovedutvalget ber om at det fortsatt arbeides med reduksjon av saltbruk i driftsavtalene.”

Vi merker oss og at både Buskerud og Akershus fylkesting fikk gamle og feilaktige salt-data, og ikke inngående orientering fra Statens Vegvesen (Stvv) ang. den nye rapporten, nr 1171/2011,”Sikkerhetsaspekter v/ salting,” fra Transport Økonomisk Institutt (TØI). En rapport, bestilt av Stvv, som nær utradérer fordelen med salting, og som la fram negativt resultat ang. Salting for innlandet med kalde soner. Likevel, også den 13/2-2013 framsatte på nytt avdelingsdirektør i Stvv Region sør, Gunnar Lien, de gamle og feilaktige saltdata i ”Fedrelandsvennen”.


Ekstra informasjon