VG-Nett, 07.02.2010:

fotohaavardrisberg

Selv om det er mange kollisjoner de dagene det er snøkaos på veiene, er det færrest alvorlige ulykker disse dagene.  Det fastslår trafikksikkerhetsekspert Arild Ragnøy i Statens vegvesen, vegdirektoratet.

Videre skrives det på VG-Nett:

Falsk trygghet

Salt er et trafikksikkerhetstiltak som kan gi bilførere falsk trygghet.

- Salting gjør veien svart, og da forventer mange kanskje et veigrep som på svart vei. Hvis det ligger et lag svart snø i veibanen, kan det være veldig glatt og sleipt. Det kan gi økte ulykker, sier han.

- Saltet skal hindre at snøen setter seg fast på veibanen. Dersom det allerede ligger snø på veien må den fjernes før salting. Det er helt avgjørende at saltingen følges opp av en runde med plogen for å fjerne slapset som dannes av saltet, oppklarer Ragnøy.

Dersom dette laget av slaps ikke fjernes blir veien glatt.

- En annen forutsetning for vellykket salting er at det ikke er under 6-8 minusgrader. Det betyr at salting er helt uaktuelt i en del områder, kanskje med unntak av overgangsperiodene vår og høst, sier han.

Kommentarer

7. februar 2010:  Jeg er nå mest skuffet over NAF. At Vegdirektoratet kommer med de underligste uttalelser, er vi vant med, men at NAF heller ikke skjønner bæra, er til å gråte over. Kommunikasjonssjef i NAF, Nils Sødal, presterer å si at E6 ut av Oslo ble stengt fordi det ikke var saltet. Det er jo nettopp pga tidligere salting at det ble glatt! Salting i kulde og ved synkende temperatur er livsfarlig!

Lars Erik Bønå

 

Ekstra informasjon