Kronikk i Trønderavisa av Bård Toldnes, førsteamanuensis, avd. for trafikklærerutdanning Høgskolen i Nord-Trøndelag, 09.02.2010:

Foto:  Johan Arnt Nesgård

MANGLER GRUNDIG DOKUMENTASJON

Hvis vi kjører E14 til Sverige, opplever vi at saltingen tar slutt ved Gudå. Kommer vi over på svensk side, er veiene skrapet og strødd. Fartsgrensene er også satt ned på de mest utsatte strekningene. Før vi i relativt kjent norsk stil hevder at det norske systemet er best, bør vi unne oss en omfattende og grundig forskning som dokumenterer fordelene med salting fremfor brøyting og strøing, skriver kronikøren.

Trønder-Avisa har dratt i gang en viktig debatt rundt salting av vinterveiene. Avisa har blant annet skrevet om Thor Sværd fra Sandvollan som kjører gamle E6 når han skal til Steinkjer. Selv kjører jeg mellom Skogn og Stjørdal daglig. Så langt det er mulig, kjører jeg gamle riksvei 50 fra Skogn til Åsen. Dermed har jeg vel egentlig sagt hva jeg mener personlig om salting. Dette skal imidlertid ikke handle om mitt personlige syn, selv om dette neppe lar seg skjule. Denne kronikken skal handle om trafikksikkerhet, miljø og veiutbygging.

Ekstra informasjon