Vegsalt årsak til ulykke?

BILDE FRA TANKBILVELT  Lars Erik Bønå:  - Her er det tydelig et tynt islag (svartis) på veien pga salting i kulde.  Slikt islag er vanskelig å se fordi det ikke glitrer i sjøisen slik det ville ha gjort i ferskvannsis.  Kåre Denholm:  - Bildet viser usalta kontra saltet veibane. De siste årene har ulykkesfrekvensen steget proposjonal med antall utlagt tonn saltmengde, som nå er kommet opp i over svimlende 200 000 tonn salt!  Foto:  Johan Arnt Ødegaard

På et møte i Meråker, (09.02.2010) fortalte Lensmann i Meråker, Morten Hammerhaug, om at det var saltet på snø ved begge de siste alvorlige ulykkene i Meråker.  Det er disse ulykkene lensmannen sikter til:

Lensmenns krtitkk har fått konsekvenser før

Stein Arild Gjestemoen, lensmann i Nes til Hallingdølen 2004:

"Undertegnede er ingen «ihuga» saltmotstander, veisaltet har absolutt sin misjon under gitte vær og føreforhold. «Barveg-strategien» på Rv7 er
imidlertid ikke fullt så vellykket slik det fremstilles av Statens vegvesen i Hallingdølen 6.1.04. Snakker vi om samme vegstrekning?"  (...)  "Jeg er enig med kollega Vidme i Flå om at det ikke har skjedd noen ulykke med personskade eller død hittil i vinter, er like mye tilfeldigheter som vellykket salting."

Stopp veisaltingens kommentar til ovennevnte innlegg:  

Stopp veisaltingen (18.03.2007):  Etter denne artikkelen, som ble publisert i 2004, ble alle lensmennene i Hallingdal kalt inn på teppet til Statens vegvesen - og der fikk de munnkurv.  Stopp veisaltingens representanter fra Hallingdal var invitert av lensmennene til dette møtet, men etter 5 minutter ville ikke Statens vegvesen ha Stopp veisaltingen til stede - de ble kasta ut...  (Mvh Kjell-G. Haugen, epost 18.03.2007).  (PS!  SVV v/ distriktvegsjef Svein O.Thorvik, og Politiet i Hallingdal var kommet til enighet om dette -  at det var SVV som uttaler seg om salting av veinettet. To statsbedrifter kan jo ikke kritisere den andre.  Politet var svært arg på dette som hente her.  DS.)

Kommentarer til tankbilvelten

Håvard Risberg, Stopp veisaltingen, 09.02.2010:

Når jeg dro på nattvakt kl 20 i går kveld saltet de i -4 grader. Da jeg var på tur hjem i morrest var det som å kjøre på grønnsåpe. Nå må de slutte å salte når de vet at det blir -10 grader om natten.

 

Ekstra informasjon