Adresseavisa, 10.02.2010:

Trondhjemmerne redde på vinterføre

Sint på saltet:

Sint på saltet!

Glatte veier skaper utrygghet

Flere forhandlere og yrkessjåfører vi har snakket med, mener det er redselen for vinterveiene som er årsaken til oppgangen i piggdekkbruk. – Mange folk velger pigg for å føle seg trygge. Og med det elendige vintervedlikeholdet av veiene som vi har sett de senere årene, så forstår jeg dem godt, sier Lars Erik Bønå.

Søler med saltet

Han mener det er for dårlig brøyting og for mange ustrødde veier i byen. Bønå er maskiningeniør fra NTNU og har engasjert seg i «Stopp veisaltingen».  – Dessverre søler kommunen med salt i kulda. Temperaturendringer gir søle. Det fryser til sjøis, som er seigt og holder lenger enn sprø ferskvannsis. Med lav hastighet i byområder, så slites det ikke bort. Det blir liggende hele sesongen. Snøen som kommer oppå der blir som mel – det fester seg ikke i isen. Bønå understreker at da har det ikke noe å si hva slags dekk du har. – Få på varm sand som smelter inn i isen og gir motstand, oppfordrer han.

Ekstra informasjon