NIVA, 09.02.2010:

Statens Vegvesen i Notodden planlegger å øke saltmengdene på RV 361 fra Ørvella til Gransherad og RV37 videre langs Tinnsjøen til Mæl, for at disse skal være isfrie i vintersesongen.

NIVA har foretatt en vurdering av planlagt økt veisalting av RV 361 og 367 i Telemark. - Flere private brønner langs traséene har allerede idag forhøyet innhold av veisalt, og saltkonsentrasjonen vil ventelig øke i flere brønner i årene som kommer, sier forsker Torleif Bækken, som har hatt ansvar for undersøkelsen. En innsjø nær riksveien viste klare tegn til ufullstendig omrøring ved vår- og høstsirkulasjonen 2009, og hadde forhøyet saltkonsentrasjon i dypvannet.

Ekstra informasjon