NRK - et mikrofonstativ for Statens vegvesen

Stopp veisaltngen klager til Kringkastingsrådet.  - Slik som det er nå, fungerer NRK nærmest som et mikrofonstativ for Statens vegvesen/Vegdirektoratet

NRK er ensidig i sin holdning til veivedlikehold og veisalting, mener Stopp veisaltingen.  Vi har klaget til Kringkastingsrådet i første rekke med bakgrunn i to artikler som NRK- Østlandssendingen har publisert den siste tiden.  Men NRK har også tidligere vært tilbakeholden med journalistikken.

 

Klage til Kringkastingsrådet

Stopp veisaltingen 23.02.2010

 

Vi viser til 1050 biluhell sist helg, og mange trafikkskadde i vinter, kombinert med snøfall og glatte veier, samt denne artikkel:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7005258.

Referert fra artikkel:

Lokalt svært glatt

Hvorfor det er så glatt akkurat på Lambertseter er ikke godt å si. Det er ikke et lokalt værfenomen, slik som nedkjølt regn for eksempel.  Høyst sannsynlig er forklaringen at snøen er så hardt sammenpakket at den blir som is, sier vakthavende meteorolog på Meteorologiske Institutt.

Spørsmål:

Hvorfor skal det være så vanskelig for Norges største kringkaster, NRK, å ta inn over seg at det kan være en viktig årsak med en fellesnevner til alle de glatte veiene i Norge, spesielt på de stedene som driftes med kjemisk vintervedlikehold; veisalting mm.  Ta den debatten opp og diskuter med "nøytralt personell".  Og hvorfor går det ikke an for NRK og be veimyndighetene om å strø med sand da det blir kaldt; under -7° og glatt i vinternorge?  Er det for at staten ved Statens vegvesen har besluttet dette, og at statskanalen NRK ikke vil kritisere en annen statlig etat?

Har lagt ved noe av vedtektene for NRK, som sier noe om at samfunnsdebatten skal foregå demokratisk og balansert.  Slik som det er nå, fungerer NRK nærmest som et mikrofonstativ for Statens vegvesen/Vegdirektoratet.  Ulykkestallene forstetter å stige til tross for at veimyndighetene stadig sier at salting skal redusere antall ulykker kraftig.

Det blir såpeglatt når saltet får virke på veien, og det fortsetter å snø. Samtidig får en 40% mindre friksjon på bildekkene når en har kjørt på en "saltet vei" (fra frigitt, hemmeligholdt rapport).

Til tross for at vegvesent stadig sier at veisalting/kuldeblanding er svært komplisert, får til og med 12 år gamle unger i Drammen opplæring og forståelse i hvordan en lager kuldeblanding i forbindelse med softis. Prinsippet i kjemien her kan overføres til salta bilveier (http://dt.no/nyheter/is-hus-lering-1.3384965).

Mvh Kjell-G. Haugen
styremedlem, Stopp veisaltingen
Hovet
48107857/95980039

Vedtekter til NRK som samfunnskringkaster:

§ 12 NRK skal understøtte og styrke demokratiet

a.
NRKs samlede allmennkringkastingstilbud skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. 2 Jf. forskrift av 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 §§ 9-1-1 flg.

b.
NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser. NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen.

c.
NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

d.
NRK skal være redaksjonelt uavhengig. NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Ekstra informasjon