Stop Gliss Bio® heter et produkt av treflis som fint kan erstatte veisalt

Stop Glis Bio

Fester seg til underlaget ved 0 til -45ºC.

Kan være effektiv i opptil 5 dager.

Har vært i bruk siden 2005.

Ekstra informasjon