Våre veger, 02/2010:

- Vegsalting kan være livsfarlig, mener Bjørn Wirkola, som vet hva det er snakk om. Han mistet en sønn i en trafikkulykke i 1994.  Årsaken var ene og alene vegsalting, mener han.

Bjørn Wirkola

Dette står å lese i fagbladet Våre veger for februar 2010.  Wirkola sier videre til bladet:  Jeg mistet en sønn i ulykke i 1994. Det skyldtes ene og alene at det var saltet på vegen uten at det var brøytet. Det hadde kommet mye nysnø og Vegvesenet peiste på med salt. Sønnen min kjørte tung varebil, kom ut av sporene, fikk sleng på bilen og møtte en trailer.

Bjørn Wirkola

Salting skaper håpløst føre og irriterer meg noe grenseløst. I stedet for å fjerne snøen, så peiser saltebilene på og resultatet blir livsfarlig. Kommer du inn i sørpa med bilen, så er det drittføre i stedet for snøføre.


Innrømmer dårlig brøyting og feilslått salting

NRK/P1-Her og Nå, 05.03.2010 har også et intervju med Bjørn Wirkola om veisaltingen og hans sønns død.   Stopp veisaltingens Jan Gunnar Garshol er også deltaker.

Statens vegvesen innrømmer dårlig brøyting, feil salting og slapseføre.


Kommentarer

Lars Erik Bønå, 07.03.2010:

Hei Johan!

 

Det stemmer at Stopp Veisaltingen har en søsterorganisasjon i Sverige, og vi er i ferd med å få det i Danmark også. Alt vårt arbeid er frivillig, og vi bærer kostnadene selv. Hvis vi hadde hatt en tiendedel av pengene som Vegdirektoratet kaster bort på Salt Smart prosjektet, skulle vi ha revolusjonert vinterdriften og gitt sikrere kjøreforhold.

Vegdirektoratet inviterte oss i fjor til samarbeid i Salt Smart prosjektet, men det samarbeidet har vi ikke sett noe til. Vi har kommet med innspill, men får ikke svar.

Jeg kjenner ikke mer til Alex enn at jeg har vært tilstede på en av hans forelesninger. Bra forelesning, men han er byggmann som alle andre i Vegdirektoratet og ingen tribolog. Hadde han vært det, ville han ha skjønt at det er farlig å lage våt vei i kulde. Å ha jobbet litt med friksjon kan ikke sammenstilles med det å være tribolog. Jeg vet at enkelte professorer på byggavdelingen ved NTNU har fusket i overflaten på tribologifaget, og derfor har vel Alex fått sin doktorgrad, men det blir som om en maskiningeniør hevder at han er byggspesialist bare han vet hva en limtredrager er.

La meg nevne noen typiske ulykker:

1. Bjørn Wirkolas sønn ble drept pga salting i snø, se Våre Veger nr. 2/2010.
2. Kjedekollisjon på Omkjøringsvegen nettopp pga salting ved for lav temperatur. Det har vært mange slike.
3. Bussulykken på fylkesgrensen mellom Hedmark og Sør-Trøndelag i 2006 pga salting mot kveld. Bussen kjørte ut 18 m etter at den kom inn på saltet vei!

Det finnes mange tilsvarende eksempler, bl.a. i rapportene fra Havarikommisjonen.

For ditt arbeid med sintrings- og kompakteringsprosessene i snø, vil du sannsynligvis finne noe nyttig i avhandlingen til Dag Anders Moldestad som doktorerte innen friksjon for ski på Konstruksjonsteknikk med støtte fra Olympiatoppen i 1999. Til din orientering var det jeg som ga han en innføring i Tribologi da han stod bom fast i sitt studium, og dermed fikk han vinklet arbeidet annerledes og kom i mål.

Jeg sendte også mail til de andre studentene Ole Jacob Martinsen og Tonje Hellenes, men vet ikke om adressen var riktig. For oss er det viktig å informere kommende generasjon akademikere om vranglæren som Vegdirektoratet har spredt i mange år gjennom kjøpte SINTEF-rapporter belastet med grove feil.

Til daglig finner du meg i min dekkbutikk Wheelie i Fossegrenda 38 eller på tlf. 45200651.

Mvh
Lars Erik


Johan Wåhlin, 05.03.2010:

Hej Lars Erik,


Det stämmer att jag doktorerar innom vägsalt och vinterdrift, närmare bestämt så ser jag på hur salt påverkar sintrings och kompakterings processerna i snö. Mitt område är alltså inte direkt riktat mot friktion. Men jag har trots det faktiskt en handledare som är insatt i Tribologi, Alex Klein-Paste. Jag tror du känner till honom?

Jag har hört talas om Stopp Veisaltningen, om jag inte tar fel så har ni en systerorganisation i Sverige? Jag kan absolut tänka mig att träffas och höra lite mer om vad ni jobbar för. Jag sitter på NTNU i Trondheim, var är det du håller till? Men ska sägas att jag är i början på doktorerandet, så har kanske inte allt för mycket kunskap att utväxla riktigt än.

Du är mycket välkommen till min disputas, men det är iaf 2,5 år tills dess. Ska försöka komma ihåg att bjuda in dig, men kan nog behöva påminnas lite närmare inpå.


Mvh Johan Wåhlin


Lars Erik Bønå, 07.03.2010:

Dette er nok et tilfelle av svada fra Vegdirektoratet

Åge Sivertsen, prosjektleder i Salt Smart, sier i radiointervjuet at undersøkelsen fra 90-tallet som viste at salting reduserer ulykkene med 20 %, er for gammel og at det koster for mye å gjennomføre tilsvarende undersøkelse i dag.

Dette er nok et tilfelle av svada fra Vegdirektoratet. Undersøkelsen ble revidert i 2007 basert på nyere ulykkesdata, og da ble svaret 40 % færre ulykker ved bruk av salt. Husker han ikke det?

Det koster tydeligvis for mye å innrømme at disse undersøkelsene ikke er verdt papiret de er skrevet på. Folk har blitt skadet og drept i hopetall på våre veier for at Vegdirektoratet skulle få ulykkesdata til sine undersøkelser. Saltets virkning på snø og is har ikke endret seg med årene.

Lars


Magnar Trondsgård skriver en epost til studenter på veisalt, 07.03.2010;  Ole Jacob Martinsen, Tonje Hellenes og Johan Wahlin:

Som det framgår av vedlegget, har jeg mange års praktisk erfaring vedr. miljø, trafikk og sikkerhet.

Min arbeidsdag (mine døgn) i offentlig forvaltning har i hovedsak vært styrt av lovpålagte oppgaver, samt definerte oppgaver i stillingen.

Jeg har således ikke hatt tid til å skrive ned oppservasjoner og systematisere disse slik jeg skulle ønske, men jeg har samlet en god del stoff i noen arkivbokser.

Etter en alvorlig ulykke (dødsulykke), der salting har ført til uforutsigbare føreforhold og ulykke, er det få som har ressurser til å ta opp saken rettslig.

Et eksempel:

Jeg fikk innkalling som sakkyndig vitne til en rettssak etter ulykke. Det var svært lav temperatur på ulykkesdagen. (Gamle E-6 ved Brensmork, i Eidsvoll) Vegvesenet nektet for at det hadde vært saltet, men jeg tok umiddelbart prøver av snøen på stedet på ulykkesdagen og fikk denne analysert på et laboratorie. Prøven viste at snøen inneholdt en god del salt (ppm). (Resultatet skal være å finne i en av mine arkivbokser.)

Det var sikkert ikke saltet den dagen, men salt var det i den snøen jeg samlet i vegkanten. Saken ble imidlertid løst utenfor rettssalen.

Dersom noen av dere ønsker å ta kontakt, event. befinner dere i Oslo-Romerike-området kunne vi ta en prat og eventuelt se på noe av det materialet jeg har samlet.

Ellers finner dere mye stoff på www.stoppveisaltingen.no og .org.

Vennlig hilsen
Magnar Trondsgård


Lars Erik Bønå skriver en epost til studenter på veisalt, 05.03.2010;  Ole Jacob Martinsen, Tonje Hellenes og Johan Wahlin:

Friksjon på vinterveier

Hei!

Vi ser i bladet Våre Veger at dere studerer til dr.ing graden innen vinterdrift, og da spesielt veisalting.

En slik utdannelse krever som kjent at man har en bred faglig forståelse av det aktuelle feltet, og derfor lurer vi på om dere kjenner til organisasjonen Stopp Veisaltingen og dens arbeid.

Av erfaring vet vi at Vegdirektoratet har en nokså ensidig holdning til problematikken, samt at SINTEF-rapportene som de styrer etter, er grunnleggende feil.

Vi lurer også på hvem dere har som veileder og ikke minst hvem dere har som faglærer i Tribologi, da dette faget er avgjørende for å forstå veigrepet under forskjellige føreforhold.

Vi møter dere gjerne for faglig utveksling under studiet, og vil svært gjerne overvære disputasen. Derfor ber vi om å bli informert om tidspunkitet når dette fastsettes.

Jeg vedlegger intervjuet med Bjørn Wirkola. Jeg husker godt ulykken der hans sønn ble drept pga salting. Slike farlige kjøreforhold skapes stadig vekk pga uvettig "etter boka" salting. Jeg har studert mange andre ulykker også der salting uten tvil har vært medvirkende årsak.

Mvh
Lars Erik Bønå
www.stoppveisaltingen.no

Ekstra informasjon