Bortsett fra salt er fastsand det beste alternativ, sier Roar Støtterud til fagbladet Våre veger (02/2010)

Roar Støtterud er Statens vegvesens friksjonsekspert.  At Støtterud holder salt som alternativ til veintervedlikehold får være hans mening.  Stopp veisaltingen vet bedre.

Ekstra informasjon