Offentlige myndigheter

Stopp veisaltingen deltok på dialogmøte i Statens vegvesens regi.  Møtet ble avholdt i Steinkjer den 18.11.2015, og flere virksomheter deltok.

Les i denne artikkelen:  Glenn Kullbergs referat fra møtetLars Erik Bønås oppfølgingsnotat.

Illustrasjonsbilde

Statens vegvesen skriver på sin hjemmeside 02.10.2014 at fra nyttår blir det krav om vinterdekk for tilhengere over 3 500 kg. Dette er en utvidelse av dagens krav som bare gjelder motorvogner.

Illustrasjonsbilde.  Bildet er tatt av Håvard Risberg, 25.11.2013, 14:17.  Det er tatt ved Nesvatnet mellom Åsen og Ronglan i Trøndelag.  Her sees gamle E-6 (t.v.) som usaltet og nye E-6 (t.h.) som saltet vei - side ved side.  Det er ikke tvil om hvilken vei Risberg velger å kjøre på...

Mens alle media gjorde store oppslag om at veisalting var kanskje ulovlig har Stopp veisaltingen lest igjennom brevet ("Anmodningen") fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet, datert 10.12.2013.  Vi sitter igjen med inntrykket av at det her er to direktorat som sammen vil lovliggjøre veisalting.

Ekstra informasjon