Offentlige myndigheter

Landbruks- og matdepartementet, 01.02.2010:

Bioforsk og Statens vegvesen arbeider med risikokart for å begrense salting på utsatte vegstrekninger.

Ekstra informasjon