Generelle ytringer

 Arkivfoto:  Håvard Risberg.

Av Glenn Kullberg , styremedlem i Stopp Veisaltingen

Er veisaltingens følgeskader en pris vi må være villige til å betale og redder veisaltingen egentlig liv?

Til ordføreren i Levanger

Ang. din uttalelse i Trønderavisa om at salting øker trafikksikkerheten på E6 - her ser du typisk effekt av salting:

Av Anders Auke, ambulansesjåfør
Follo, 13.12..2012

Den 10.12.12 kjørte jeg til jobben som ligger i Ås. Jeg er yrkessjåfør og ferdes mye langs veien. Siden jeg bor i Buskerud kjører jeg Oslofjordtunellen.

Denne morgenen lå det 2 cm vakker hvit nysnø ute da jeg sto opp, og det var rundt 5 grader minus. Vel ute på riksveien var idyllen brutt. Snart var lyktene så igjensauset av saltsørpe at jeg måtte bruke fjernlys for i det hele tatt å få sett noe. Som vanlig har man saltet på nysnøen slik at man ikke trenger å brøyte, og mens snøen smelter, blir det glatt (nær som kontinuerlig vannplaning).

Ekstra informasjon