Vann

NRK/Vestfold:  Innslaget om salting av fylkesveien forbi Farrisvannet introduseres av nyhetsoppleser Thor Øistein Eriksen.  Lenke til innslaget i artikkelen under.  Foto:  NRK.

NRK/Vestfold, 09.02.2016:

Mattilsynet i Vestfold og Vestfold Vann er bekymret fordi vegvesenet har saltet fylkesvei 213, Farrisveien i Larvik.

oa.no, 21.10.2013:

Fiskeutvalget er engstelig for fiskedød i Hunnselva. Men Statens vegvesen beroliger og sier salting bare skjer unntaksvis.

Den gang Riksveg 4 gikk langs Hunnselva mellom Raufoss og Reinsvoll, ble det i perioder saltet mye på veien. Fiskebestanden i Hunnselva gikk betydelig ned.

Norsk Vannforening og KLIF arrangerte den 19.11.2012 en fagdag hvor temaet omhandlet overvann og forurensing - her særlig med henblikk på veisalting.

Vi alle husker saken hvor vannverket i Tjellekleiva fikk ødelagt drikkevannet som følge av at Statens vegvesen (SVV) begynte å salte veien (Fv 62, tidligere Rv 62) vinteren 2007/2008?

Vel, nå er denne saken løst og de har boret et nytt hull hvor vannet er bra. Det var fylkeskommunen som tok ansvar, hos SVV var det kun arroganse i retur.

NRK/Østafjells/Telemark, 04.04.2012:

På grunn av veisalt har tolv husstander i Flatdal i Seljord kommune vært uten rent drikkevann siden februar i fjor. – Jeg har hentet 21500 liter vann, sier Kåre Haugen.

Ekstra informasjon