Organisasjoner

Selv ikke Syklistenes Landsforening, som er organisasjonen for hverdagsykling, liker veisalt: 

Virkningen er katastrofal. Kuldeteknikere kan forklare prosessen: Snø blandet med salt smelter nemlig ikke, den blir i stedet kaldere og grovere og utvikler seg til mådd, med et lag av seigt og glatt sjøis under.

Dette er tungt å gå i, håpløst å trille barnevogn i, og livsfarlig å sykle i. Disse forholdene er lett gjenkjennelige i Norge om vinteren.

Børge Torbergsen.  Foto Dag Pettersen.

I en epost med kopi til bl.a. Stopp veisaltingen skriver Norges Miljøvernforbund avdeling Nordland (NMF-N) v/ fylkesleder Børge Torbergsen at direktøren for saltinnkjøp i det statseide Mesta AS feirer grunnlovsjubileet ved å boykotte miljøbestemmelsene i Grunnlovens § 110b.

NMF-N har derfor klaget inn Mesta AS til Miljøklagenemda fordi at Mesta AS nekter å utlevere miljøinformasjon om saltforurensing.

Statens vegvesen farer med tidenes største propaganda når det gjelder salting av veger. Det såkalte vakuumsaltet som de bruker er nok mye verre enn vanlig salt.

Ekstra informasjon