Nyheter

Ein ting er sikkert, ein treng ikkje leite lenge etter sprekkar i asfalten. I Hallingdølen 26. januar prøver seksjonsleiar Knut Erik Skogen seg på ei forklaring på fenomenet. Han seier at han har forska litt på saka. Kva denne forskinga går ut på ,veit ikkje eg. Men dersom han har lese i «Skadekatalog for bituminøse vegdekker», så har eg også lese i den. Denne bør uansett vera kjent for seksjonsleiaren; den er Statens vegvesen sin eigen «Veileder 193» om temaet.

Jeg har en opplevelse med salting som i mine øyne var så lite smart som det overhodet kan være mulig.

Antall trafikkdrepte på veiene i Nord-Norge har hatt en dramatisk økning siste år.  Dette bekreftes nå som ulykkestallene for året 2010 er klare. Disse tallene er presentert i mange større aviser her nordpå de siste dagene.

Illustrasjonsfoto.  Foto:  Håvard Risberg.

Ekstra informasjon