Nyheter

Leserbrev til Tønsbergs Blad, 01.12.2010:

Tilsvar til bussjåfør Katrine Ihle

Jeg ble en gang spurt om jeg kunne vise til en eneste undersøkelse som viser at veisalting øker antall ulykker. Det kunne jeg ikke, det nærmeste måtte være Minsalt-undersøkelsen som viser at antall ulykker øker mot uendelig når trafikkmengden (ÅDT) går mot null. For å forstå hva det betyr, må man kunne litt matematikk. Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er at antall ulykker er inntil 6 prosent høyere på usaltet vei, og at denne forskjellen er så liten at den kan skyldes tilfeldige variasjoner. Altså ikke bevist at salting gir bedre trafikksikkerhet.

Reidar Berg, 28.11.2010:

Registrerer at veidirektør Terje Moe Gustavsen uttaler at ”I ordets verste forstand er det i dag livsfarlig å stoppe salting av veiene”.

Den 18. november 2010

Hei Stoppveisaltingen!

Takk for at dere er til, og takk for den fantastiske innsatsen dere gjør på vegne av majoriteten av det norske folk. Har selv forsøkt å bidra litt i det siste.

Se oppdateringer nederst i artikkelen.

Ekstra informasjon