Nyheter

Illustrasjonsbilde.  Bildet er tatt av Håvard Risberg, 25.11.2013, 14:17.  Det er tatt ved Nesvatnet mellom Åsen og Ronglan i Trøndelag.  Her sees gamle E-6 (t.v.) som usaltet og nye E-6 (t.h.) som saltet vei - side ved side.  Det er ikke tvil om hvilken vei Risberg velger å kjøre på...

Mens alle media gjorde store oppslag om at veisalting var kanskje ulovlig har Stopp veisaltingen lest igjennom brevet ("Anmodningen") fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet, datert 10.12.2013.  Vi sitter igjen med inntrykket av at det her er to direktorat som sammen vil lovliggjøre veisalting.

Salting på bar asfalt i Sognsveien i Oslo 21.10.2013, kl. 03:00.  Foto:  Tom Sæland.

Bruken av veisalt økte kraftig i Oslo sist vinter på tross av et vedtak om å redusere bruken. Miljøpartiet De Grønne som fremmet saken, er skuffet over at Bymiljøetaten ikke følger opp vedtaket.

Arkivbilde:  Håvard Risberg og Svein Olsen

Miljøpartiet De Grønne har stilt byråden for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Ola Elvestuen, noen spørsmål.  Her kommer det overraksende innrømmelser fra kommunens Bymiljøetat.  Stopp veisaltingens Glenn Kulberg og Lars Erik Bønå har vurdert svarene fra byråden.

Ekstra informasjon