Nyheter

Etter gjentatte forsøk på å få Statens vegvesen i tale for deres måte å håndtere SaltSMART-resultatene og den siste TØI-rapporten, har dette nå ført til et spørsmål til samferdselsministeren via Transport og Kommunikasjonskomiteen:

Under hovedutvalgsmøtet på Gol tirsdag 04.09.2012, ga Statens vegvesen (SVV) samferdselspolitikerne i Buskerud en orientering om hvordan vegsalting blir praktisert.

Om kvelden, den 04.09.2012, skrev Stopp veisaltingens Lars-Erik Bønå en epost til medlemmene av hovedutvalget med følgende beskjed:
Stopp veisaltingen tar avstand fra slik informasjon som direkte villedende og uten teknologiske holdepunkter.

Les eposten og møteprotokollen i denne artikkelen.

Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo kommune har behandlet sak om utfasing av veisalt i Oslo.  Stopp veisaltingen ved Glenn Kullberg oppsummerer resultatet slik:  "- Jeg synes Stopp veisaltingen nå begynner å få en del betydelige resultater av mye hardt arbeid."

Les kommentarer til vedtaksbehandlingen under.

Ekstra informasjon