Nyheter

Vi i Stopp veisaltingen er blitt meddelt at veisaltingen stoppes på fylkesvei 50 Hol-Aurland.  Begrunneslen fra Statens vegvesen er at de skal redusere saltingen kraftig.

Av Lars-Erik Bønå, 21.10.2012

Jeg kjørte i dag Trondheim-Haparanda. Veien var tørr og bar med ishinne på utsatte plasser slik man må forvente på denne årstiden. Jeg så ikke noe behov for strøing, men møtte 4 strøbiler på strekningen som alle strødde finkornet sand. Dette var på veier med fartsgrense opp til 110 km/t og 4 felts motorvei.

Stopp veisaltingen får til tider mange tilbakemeldinger fra våre lesere.  Her er et eksempel som ble godt besvart av vår Lars-Erik Bønå:

Ekstra informasjon