Leserbrev skrevet av Stopp veisaltingen

I Tidens Krav, 11.02.2016, har Statens vegvesen (SVV) skrevet et leserinnlegg/kronikk som en varm forsvarstale for salting.  Kronikken kalte de "Når vi får pepper for salt".

Det er jo noe som ikke går upåaktet hen for Stopp veisaltingen.  Her er et svar i form av en kronikk, skrevet av Jan Gunnar Garshol, styremedlem i Stopp veisaltingen.

Illustrasjonsbilde.  Foto:  Avisa Nordland/Stopp veisaltingen.

Leserinnlegget til "Gunnar A" er en skivebom på mer enn ett område.  "Gunnar A" nevner bl.a. følgeskadene på kjøretøy og det er overraskende arrogante argumenter som kommer frem. En kan ikke bagatellisere følgeskader fra veisaltingen på Norges bilpark! NAF har påpekt og dokumentert saltskader (les: rust) i understell, bremser og karosseri på kun 2-3 år gamle biler.

Etter at Romerikes Blad på lederplass skrev at veisaltets følgeskader var noe vi bare måtte akseptere, siden veisaltet redder liv, sendte Glenn Kullberg de en epost.  Resultatet kan du lese her:

Leserinnlegg av Lars Erik Bønå, leder i Stopp Veisaltingen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsens utsagn: «Hvem tør slutte å salte?» kom i en pressemelding som klar reaksjon på mitt foredrag under en saltkonferanse i Trondheim fordi han ikke hadde noen fornuftig teknologisk forklaring på Vegvesenets saltpraksis. Vi er svært mange som ser galskapen og tør slutte å salte, men det er bare én som har makt og myndighet til å gjøre det – vegdirektøren.

Glenn Kullbergs kronikk i Grimstad Adressetidende, datert 02.02.2012:

Veisalting er et omstridt tema. På den ene siden står Vegvesenet og entreprenørene, som ønsker et vintervedlikehold som er så billig og enkelt som mulig. For å oppfylle kriteriene billig og enkelt brukes veisalting i stadig større mengder på stadig flere veier/steder.

På den andre siden står godt dokumenterte skader på natur og miljø, følgeskader på betongkonstruksjoner, kjøretøy og veier og ikke minst et stort flertall av Norges befolkning som ikke ønsker veisalting i utgangspunktet.

At jakten på et billig og enkelt vintervedlikehold dessverre går på bekostning av natur og miljø, materiell, demokratiske spilleregler og av og til også menneskeliv, er en meget sterk påstand og jeg skal nå begrunne dette i denne kronikken.

Ekstra informasjon