Forskning

Det danske Skov & Landskab har i samarbeid med Dansk Træplejeforening arrangert et bytreseminar i København den 13.11.2013.  Her finner du lenke til hjemmesiden med de respektive foredragsholderes foredrag.

Av foredragene kan nevnes "Planter og salt – set med en plantebiologs briller", "Reducering af saltskader i praksis 1: Vejdirektoratet", "Reducering af saltskader i praksis 2: Furesø Kommune", "Reducering af saltskader i praksis 3: Københavns Kommune" og "Alternative tømidler og deres virkning på vejtræer".

Lars Erik Bønå.  Foto.  Adresseavisa

Statens vegvesen bruker ansatte og konsulenter med utdannelse innen bygningsforskning til å utføre eksperiment som har med trafikksikkerhet å gjøre.  - Byggforskere skal forske på bygg, og bygg står stille, sier Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå i en kritikk til Statens vegvesens artikkel om vinterdekk.

SISTE  Bønå svarer:  Med bedre kvalifisert personell kunne man ha kommet mye lengre til samme kostnad.

Arkivfoto:  Håvard Risberg.

Stopp veisaltingen har evaluert TØI-rapporten som ble utgitt februar 2012.  Organisasjonen er ikke fornøyd med resultatet, selv om TØI-rapporten konkluderer med lavere trafikksikkerhet enn det Statens vegvesen viser til.  Stopp veisaltingen mener at rapporten ikke er vitenskapelig holdbar.

Med oppgaven «Konsekvenser av veisalting for vassdrag – med fokus på drikkevannskilden Gjersjøen» gikk de tre tiendeklassingene fra Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad og Grevlingen ungdomsskole i Vestby, til topps i konkurransen Norsk Juniorvannpris.

Sted:  Quality Hotel Galaxen, Jussi Björlings väg 25, Borlänge

Ekstra informasjon