Fakta om veisalt

Lars Erik Bønå, sivilingeniør, tidl. forsker ved SINTEF i bl.a. friksjon, smøring og slitasje samt utvikling av vinterdekk.  Bønå har drevet sitt eget dekkfirma, utviklet sanddekket (Tidligere Troms Sanddekk AS) og er styremedlem i Stopp veisaltingen.  Foto:  Ukjent.

Dekket blir som en velpreparert ski

I Norge gjennomførte SINTEF og Vegdirektoratet en studie i Tromsø i 1992 der biler ble kjørt henholdsvis kun på saltet veg, både på saltet og usaltet veg og kun på usaltet veg.

Rapporten fra denne testen var så avslørende at den ble holdt hemmelig i 15 år. Da fikk Stopp veisaltingens Lars Erik Bønå den frigitt i forbindelse med en rettssak etter en bussulykke der han påviste saltskadde dekk som medvirkende ulykkesårsak.

Oppdatert med artikkel om salting av skispor (17.02.2014)

Arkivfoto:  Håvard Risberg.

Stopp veisaltingen fikk en henvendelse fra en leser - Lars Erik Bønå svarer henvendelsen med blandt annet disse ordene:

Man skal aldri skape våt vei og slaps hvis veien ellers ville ha vært tørr og fast. Stadig kjøring på våt, saltet vei polerer og griser til slitebanen på dekkene. Vegdirektoratet/SINTEF har selv gjennom en større test bevist at dekkenes grep på is reduseres med opp til 40 % etter kjøring på saltet vei, men de holdt rapporten hemmelig i 15 år og vil fortsatt ikke snakke om den.

Vennesla Tidende, 15.02.2013:

Hundeeiere opplever at dyrene får såre poter på grunn av veisaltet.

Arkivbilde, Oslo S, 18.03.2011.  Foto:  Svein Olsen.

Arkivbilde:  Oslo S, 18.03.2011, salting på bar asfalt.  Foto:  Svein Olsen.

Ja, vi tør å slutte med salt!

I Fædrelandsvennens nettutgave, den 20.02.2013, skriver Gunnar Lien, avdelingsdirektør Statens vegvesen, region sør, en kronikk om veisaltets fortreffelige fordeler. 

Dette er utgåtte teorier, hvor Statens vegvesen vet bedre.  Stopp veisaltingen svarte Gunnar Lien straks med en epost og kronikk i papirutgaven av Fædrelandsvennen, den 27.02.2013.  Les kronikkene og vårt svar i denne artikkelen.

Arkivfoto.  Rovaniemi, 23.01.2013, temperatur 10-15 minus, Lars Erik Bønå

Til NRK, 09.02.2013

Av Lars Erik Bønå

Dere publiserte artikkelen om salting av E39 den 7. februar. Innslaget var svært ensidig vinklet med et langvarig intervju av kun én bilist som priset saltet pluss presentasjon av Vegvesenets saltstrategi. Det pussige var at bilen fortsatt var ren etter 4 mil på delvis saltet vei. Det er ikke mulig, så dette forteller meg at innslaget var et rent propagandaprogram produsert for Vegdirektoratets saltpolitikk. 

Ekstra informasjon