Fakta om veisalt

I en epost til Glenn Kullberg, datert 4. mai 2011, skriver Venstres Camilla Hille, følgende:

Hei

I går var det en interpellasjon om veistandarden i de ulike fylkene i Stortinget. Borghild Tenden spør  samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om hun tror at overdreven veisaltingen kan være en av årsakene til den dårlige veistandarden, slik enkelte forskere hevder. På dette svarer Kleppa:

”Eg er einig med Borghild Tenden i at overdriven salting kan ha medført ulukker”.

VG Nett, 29.03.2011:

Salt skader vegetasjon langs veien, ødelegger bremser - og «spiser» betonggulv.

Få med deg avstemningen på VG nett:  Er du for eller imot veisalting?

Aftenposten, 16.04.2011:

Illustrasjonsbilde.  Foto:  Aftenposten.

Telehiv og sprekkdannelser på norske veier har denne vinteren gjort skade for mangfoldige millioner. Nå mener forskerne at omfattende veisalting kan ha bidratt til å øke skadene.

Antall dødsulykker går opp - og ikke ned, rapporterer Statistisk Sentralbyrå.

Ekstra informasjon